Missie en visie

AUTINTEGER informeert over autisme. Hierbij wordt de stem en de integriteit van personen met een conditie binnen het autismespectrum als uitgangspunt genomen. Via publicaties en lezingen wordt aan deze stem tegemoetgekomen. Omdat mensen met autisme een belangrijke inspiratie vormen voor een samenleving in transitie. Via autisme worden andere facetten van het mens-zijn getoond. Facetten, die te vaak als beperkingen worden geïnterpreteerd, maar die in werkelijkheid kansen en uitdagingen bieden om deze transitie meer vorm te geven.

AUTINTEGER engageert zich ertoe om de persoon met autisme in zijn rol als actieve(re) participant in de samenleving te versterken. Dit kan via publicaties en het geven van opleidingen met aandacht voor levenskwaliteit, behoeften en wederzijdse betekenis.  Wanneer deze fundamenten sterker in de steigers staan, kan hij of zij zijn of haar persoonlijke levensmissie met kracht uitdragen.

Dit zijn de kernwaarden van waaruit AUTINTEGER zich wenst te engageren en bij te dragen aan sociale inclusie.

cropped-Pioen-1.jpg

Autisme is een taal waarin iemand zich tot expressie brengt. Of de diagnose gesteld wordt op jonge leeftijd of heel wat later. Met een conditie sterk aanleunend tegen de norm of dieper in het spectrum. De taal is wat ze in gemeenschap hebben. Sinds de eerste beschrijvingen van autisme in de jaren 1940 heeft men vanuit verschillende invalshoeken getracht deze taal te ontcijferen en te begrijpen.

De wetenschap drukte het al vaak uit: het autistische brein begrijpen is het menselijke brein begrijpen. Maar wat hij in werkelijkheid zoekt is: de autistische mens begrijpen is het mens-zijn begrijpen. Het dient hem gewoon een keertje zelf gevraagd te worden. Zodat hij kan uitdrukken wat hij echt wil zeggen. Maar dat verlangt een onconventioneel en een onbevooroordeeld luisteren.

Wie hierover graag meer wil lezen:

Leermeesters met een gevangen stem | Essays over autisme  
Uitgeverij Gompel&Svacina