Aanvullende info voor bedrijven en organisaties

De sterktes van personen met een conditie binnen het autismespectrum zijn doorgaans goed gekend en worden in het bedrijfsleven meer en meer gewaardeerd. En ook u, als onderneming of organisatie weet zijn loyaliteit, arbeidsethos, sterk analytisch vermogen, hoge concentratie en creativiteit naar waarde te schatten. Maar onder deze sterktes ligt een meerwaarde verborgen die door recent neurobiologisch en epidemiologisch onderzoek stilaan eveneens zichtbaar worden. Een meerwaarde die tegelijk betekenisvol en delicaat is.
Als bedrijf ben je een stuwende actor in een samenleving in transitie en een belangrijke onderwijspartner. Oog hebben voor deze unieke specialisaties en mensen als participant in de samenleving activeren doet je onderneming en zijn kernwaarden naar een hoger echelon tillen. Vanuit het perspectief van autisme en wat zij spiegelen vanuit de samenleving toon ik wat deze meerwaarde inhoudt, hoe te anticiperen op de kwetsbaarheid ervan en wat dit kan betekenen voor een onderneming.