Dialoog

De essays hebben de intentie een debat en een dialoog op gang te brengen en bewust te maken van hiaten in de kennis over autisme. Een te weinig genuanceerd beeld rond autisme versluiert observaties die oude theorie├źn weerleggen of tot herinterpretatie aanzetten. De stem van jongeren en volwassenen met autisme biedt stof tot nadenken. Niet vanuit de gangbare tips and tricks, maar op een wijze die de luisteraar uitnodigt tot nadenken, het aanboren van de eigen talenten en het ervaren van een wederzijdse betekenis. Op een wijze die de luisteraar uitnodigt tot een aanwenden van wat inspirerend is, maar ook de ruimte laat voor een naast zich neerleggen waarmee geen affiniteit kan gevonden worden. Tenzij men een constructieve confrontatie wenst aan te gaan.